אמינות מערכות מכשור בטיחות

ניתוח סיכונים לאמינות מכשור בטיחות (SIL) מבוצע בהתאם לתקינה בינלאומית. ניתוח מבוסס על זיהוי אמצעי בטיחות נוספים להגברת רמת הבטיחות במערכת. שימוש במערכות מכשור בטיחות דורש הגדרה של רמת אמינות הבטיחות באמצעות בדיקה מפורטת של כל רכיבי מערכת מכשור הבטיחות. זאת על מנת לוודא שהתכנון, ההתקנה והבדיקה לפני ההפעלה נערכות בהתאם לדרישות. שמירה על שלמות ואמינות מערכת מכשור בטיחות נדרשת לאורך כל חיי המתקן, כולל מבדקים תקופתיים מחייבים.

ניתוח סיכונים תהליכי משמש כבסיס לזיהוי הצורך בהפחתת רמת הסיכון על-ידי הוספת מכשור בטיחות בעל רמת אמינות גבוהה. ובר הנדסת בטיחות מספקת כלים לביצוע ניתוח סיכונים תהליכי בשילוב ניתוח סיכונים לאמינות מערכות מכשור בטיחות על מנת לצמצם את רמת הסיכון כנדרש על-פי התקנים. זאת על מנת שכל מערכות המתקן יעבדו ברמת בטיחות גבוהה לשמירה על העובדים ועל הסביבה.

רמת אמינות בטיחות – SIL

  • מערכות בטיחות מבוססות על ציוד מכשור ומחשוב נהוגות בתעשייה התהליכית וכוללות אמצעי בטיחות של חיגורים ושל השמטות מבוקרות באמצעות מחשב.
  • מערכות בטיחות תפקודית (Functional safety) כוללות מערכות מכשור בטיחות המוסדרות בתעשייה התהליכית בסדרת התקנים IEC 61508, IEC 61511.
  • רמת אמינות הבטיחות (SIL – Safety Integrity Levels) מוגדרת כרמה היחסית של הפחתת הסיכון הנקבעת על-ידי קביעת יעד להפחתת רמת הסיכון. SIL היא מדידה של הביצועים הנדרשים עבור מערכות מכשור בטיחות (SIS).
  • רמת אמינות הבטיחות (SIL) קובעת את סוג מכשור הבטיחות הנדרש. זאת על מנת להגן על המערכת ברמת האמינות המיטבית.