אנרגיה ותחנות כוח

חברת ובר הנדסת בטיחות בע"מ מספקת שירותי יעוץ הנדסי בנושא בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים למגוון של תעשיות, מתקני, תשתיות ושירותים.

ובר הנדסת בטיחות בע"מ, מובילה בתחום סקירת סיכונים למערכות אנרגיה ותחנות כוח.

 

ניסיון רב שנים בתכנון והקמה של תחנות כוח, כמהנדס פרויקט בבתי זיקוק לנפט, מהנדס מכשור ובקרה בחברת החשמל.

אנו עורכים סקירת סיכונים למתקני אנרגיה ותחנת כוח, בשלב תכנון ראשוני להשלמת דרישות תסקיר השפעה על בסביבה, בשלב התכנון המפורט ועד שלב המוכנות להפעלה.

 

בין לקוחותינו המרוצים תחנות כוח.

 • או.פי.סי חדרה בע"מ.
 • או.פי.סי רותם בע"מ.
 • איי.פי.פי אלון תבור.
 • איי.פי.פי רמת גבריאל בע"מ.
 • איי.פי.פי. דלק שורק בע"מ.
 • אלון מרכזי אנרגיה גת בע"מ.
 • אשדוד אנרגיה בע"מ.
 • אתגל אשדוד בע"מ.
 • דוראד אנרגיה בע"מ.
 • דליה אנרגיות כוח בע"מ
 • מגלים אנרגיה סולארית בע"מ – תח"כ תרמו-סולרית באשלים.
 • סולאד אנרגיה בע"מ.
 • סולל אבן אי.פי.סי. אשלים – תח"כ תרמו-סולרית.
 • פז בית זיקוק אשדוד בע"מ.
 • רמת נגב אנרגיה בע"מ.
 • תמר – תחנת כוח מישור רותם.

השירותים שלנו לתחנות כוח

 • סקירת סיכונים לחומרים מסוכנים, כחלק מדרישות תסקיר השפעה על הסביבה.
 • ניתוח סיכונים תהליכי למערכות מים - קיטור.
 • הערכת סיכונים למערכות גז טבעי.
 • ניתוח סיכונים תהליכי למערכות גז טבעי.
 • סיווג אזורי סיכון למערכות גז טבעי.
 • סקירת סיכונים והנחיות תכנון לעמידה בדרישת פיקוד העורף.
 • מפרט בטיחות לתכנון מיכלי סולר ומאצרות לעמידה בדרישות תקנות הרשויות השונות.
 • עזרה בהכנת תיק מפעל.
 • הכנת הטפסים להיתר רעלים.