בטיחות אש במתקנים כימיים

במתקני תעשייה קיימים חומרים דליקים וחומרים נפיצים אשר עבורם נדרשת בחינה מפורטת ויסודית של סיכוני אש ושריפה. ובר הנדסת בטיחות מספקת ייעוץ ושירותי הנדסה בנושא בטיחות אש. אנו מגישים תוכניות בטיחות אש לרשות הארצית לכבאות והצלה במחוזות השונים.   

 תוכנית בטיחות אש

  • מניעת דליקות ובטיחות אש במתקנים ובמבנים תעשייתיים.
  • התאמת אמצעי בטיחות והגנה לעמידה בדרישות רישוי עסקים, חוק התכנון והבניה, הנחיות רשות כבאות והצלה.
  • התאמה לתקינה בארץ ובעולם.

 

סקירת סיכוני אש

  • פירוט חומרים מסוכנים במתקן.
  • הערכת סיכונים הכוללת פירוט תרחישי כשל אפשריים, כולל חישוב מרחק ההשפעה על בני אדם ועל ציוד או מבנים בסביבה.
  • פירוט ממצאים להצגת מסקנות והמלצות לביצוע.

 

נוהל בטיחות ונוהל חירום

  • הכנת תכנית היערכות לטיפול בתקריות העלולות להתרחש אגב תפעול שוטף, והעלולות להוות סכנה לבני אדם ולסביבה.
  • פירוט החומרים המסוכנים, פירוט קבוצות סיכון.
  • פירוט התרחישים השונים העלולים להתרחש.
  • סקירת האמצעים למניעת תקריות וטיפול בהן, אמצעים למניעה ולטיפול בתקריות חומרים מסוכנים וכן אמצעים לגילוי, התראה וטיפול באירוע.

ובר הנדסת בטיחות מסייעת בהכנת תוכנית בטיחות אש למתקנים תהליכיים המכילים חומרים מסוכנים. לנו ידע וניסיון בהנדסת בטיחות אש, בתקינה בישראל ובתקן הצפון אמריקאי (NFPA). לנו היכולת לתת פתרונות לבעיות מורכבות בהתאם לתקינה.