הדרכות – בטיחות תהליכית

ובר הנדסת בטיחות בע"מ מובילה בתחום יעוץ הנדסי בנושאי בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים.

ובר הנדסת בטיחות בע"מ מעבירה הדרכות, סדנאות תרגול וימי עיון עבור ארגונים, מפעלים, מוסדות ורשויות.

 • הדרכות בנושא בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים באישור מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (מפע"ר)
 • הדרכות פנים מפעליות בנושאי בטיחות תהליכית ותיאום ימי ההדרכה עם המפעל.

 

הדרכות וסדנאות תרגול

הדרכות וימי עיון בנושאי בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים.

 • בטיחות תהליכית למהנדסים.
 • ניתוח סיכונים תהליכי – לתהליכים כימיים.
 • ניהול בטיחות תהליכית.
 • מבוא להערכת סיכונים לחומרים מסוכנים.
 • למד מניסיונם של אחרים – תאונות במפעלים כימיים.
 • מערכות מכשור בטיחות (SIS) בתעשייה הכימית – תקנים ויישום.
 • סיווג אזורי סיכון לאווירה נפיצה, שיטות הגנה, התאמת ציוד חשמלי וציוד מכאני.
 • מבוא לאווירה נפיצה לעובדי אחזקה.
 • ציוד מוגן לאווירה נפיצה – תכן, בחירה, התקנה ובדיקה.
 • מבוא לסיכוני חשמל סטטי בתעשייה.