לקוחות

להלן פירוט של חלק מהלקוחות איתם אנו עובדים וקישור לפרויקטים שנעשו עם חלקם

פריגת

קוקה קולה

קרלסברג

קבוצת אסם

קבוצת שטראוס

קבוצת תנובה

פניציה תעשיות זכוכית שטוחה

פלוריסטם בע"מ

סאסאטק

קו צינור אילת אשקלון בע"מ

תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ

קבוצת בז"ן

דלק פי גלילות

דלק גז טבעי

סופר אנ.ג'י. חברה לחלוקת גז טבעי בע''מ 

נגב גז טבעי בע"מ

נגב גז טבעי דרום בע"מ

נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ

פז שמנים וכימיקלים

פז שירותי תעופה

פז בית זיקוק אשדוד בע"מ

שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת

דליה אנרגיות כוח בע"מ

דוראד אנרגיה בע"מ

רמת נגב אנרגיה בע"מ

אשדוד אנרגיה בע"מ

אלון מרכזי אנרגיה גת בע"מ

דור אלון גז

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

סולבר מוצרי חלבון בע"מ

מעבדות שרון בע"מ

חד אסף תעשיות בע"מ

גבעות עולם חיפושי נפט

פרוטרום תעשיות בע"מ

ביוטכנולוגיה כללית (ישראל) בע"מ

אבן קיסר

ורדיס סביבה

אקוסול - פתרונות אקולוגיים ישראל בע"מ

טבע תשעיות פרמצבטיות בע"מ

אלקון מרכז מיחזור בע"מ

דור כמיקלים בע"מ

אדמה מכתשים בע"מ

גלעם

עוף עוז

חברת החשמל לישראל

מילובר מכון תערובת

אמישראגז

פזגז

סופרגז

נובל אנרג'י

קבוצת כיל

תרו תעשייה רוקחית בע"מ

נייר חדרה בע"מ

סופרגז טבעי CNG

טמבור

מפעלי ים המלח בע"מ

כימדע כימיקלים עדינים בע"מ

נשר מפעלי מלט ישראלים