מערכות גז טבעי

חברת ובר הנדסת בטיחות בע"מ מספקת שירותי יעוץ הנדסי בנושא בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים למגוון של תעשיות, מתקני, תשתיות ושירותים.

ובר הנדסת בטיחות בע"מ, מובילה בתחום סקירת סיכונים למערכות גז טבעי.

 

הגז הטבעי מהווה מקור אנרגיה נקי המשמש כדלק לתחנות כוח, מפעלי תעשייה גדולים וקטנים – תעשייה, חקלאות ושירותים.

גז טבעי מופק ממאגרים גז טבעי ישראליים, הגז הטבעי משונע בצנרת במצב גזי, מהבאר ועד המבער.

אנו עורכים דוחות סקירת סיכונים למערכות גז טבעי.

 • מערכת הולכה ארצית לגז טבעי, גז טבעי בלחץ גבוה.
 • מערכות חלוקת גז טבעי.
 • אספקת גז טבעי לתחנות כוח.
 • אספקת גז טבעי למפעלי תעשייה גדולים.
 • אספקת גז טבעי בלחץ נמוך למפעלים וצרכני אנרגיה.
 • מערכות גז בעי למנועי גז ליצור חשמל ואנרגיה (CHP).

 

בטיחות גז טבעי

שמירה על בטיחות מתקני הגז הטבעי ניצבת בראש סדר העדיפות בכל שלבי הטיפול בגז, החל מכניסתו למערך הטיפול והקבלה וכלה בזרימתו למתקני הצרכן. מתקני הגז הם מגוונים ורובם כוללים צנרת להובלת הגז הטבעי.

 • בטיחות בתכנון מתקני גז טבעי.
 • בטיחות בתהליכי ההקמה, התפעול והתחזוקה.

 

מערכות גז טבעי:

 • מערכת הולכה – נתיבי הגז הטבעי לישראל.
 • רשתות חלוקה – נגב גז טעי, גז טבעי דרום , סופר אנ.ג'י.
 • חיבור גז טבעי לתחנות כוח פרטיות.
 • חיבור גז טבעי בלחץ נמוך למפעלי תעשייה גדולים.
 • חיבור גז טבעי בלחץ נמוך למפעלי תעשייה ובתי עסק צורכי אנרגיה.
 • יעוץ הנדסי בנושא בטיחות להתקנת מערכות גז טבעי לארגונים, חברות וצרכני גז טבעי.

 

השירותים שלנו למתקני גז טבעי

 • ביצוע סקירת סיכונים בהתאם להנחיות תקן ישראלי ת"י 6464, ת"י 5664.
 • הערכת סיכונים הסתברותית.
 • ניתוח סיכונים תהליכי.
 • סיווג אזורי סיכון לאווירה נפיצה.
 • ניתוח וחישוב אוורור באולם צרכנים.
 • הערכת סיכונים לחישוב מרחק הפרדה.
 • השפעה הדדית בין תחנות גז.
 • סקירת סיכונים לצרכני קצה.