מתקני אמוניה

חברת ובר הנדסת בטיחות בע"מ מספקת שירותי יעוץ הנדסי בנושא בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים למגוון של תעשיות, מתקני, תשתיות ושירותים.

ובר הנדסת בטיחות בע"מ, מובילה בתחום בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים במתן פתרונות למתקני אמוניה.

אמוניה אל-מימית משמשת במתקני דשנים, בבתי קירור ובתעשיית המזון.

למשרד להגנת הסביבה דרישות ניהול סיכונים למערכות קירור באמוניה, כולל הנחיות להיערכות לרעידות אדמה. אנו מספקים את הידע והניסיון להכנת סקירת סיכונים עבור מתקני אמוניה.

מתקני קירור באמוניה.

 • תעשיות בשר ועוף.
 • תעשיית בירה.
 • תעשיית חלב.
 • בתי קירור לאחסון תוצרת.

 

השירותים שלנו למתקני אמוניה

 • הערכת סיכונים לחישוב מרחק הפרדה.
 • ניתוח סיכונים תהליכי למערכות מתקן אמוניה
 • תוכנית ניהול סיכונים.
 • תוכנית ניהול בטיחות.
 • הכנת היתר רעלים.
 • הערכת סיכונים להערכות לרעידות אדמה למערכות קירור באמוניה, יישום הנחיות המשרד להגנת הסביבה.
 • מפרט בטיחות לתכנון מיכלי סולר ומאצרות לעמידה בדרישות תקנות הרשויות השונות.
 • עזרה בהכנת תיק מפעל.
 • הכנת הטפסים להיתר רעלים.