ניסיון מקצועי

ובר הנדסת בטיחות בע"מ מספקת שירותי יעוץ הנדסי בנושא בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים עבור מתקנים כימיים וחומרים מסוכנים עבור מפעלי תעשייה, מתקני אנרגיה ותשתיות.

משימות עיקריות

 

ניהול סיכונים תהליכי – PRM

 • סקירת סיכונים – הערכת סיכונים לחומרים מסוכנים.
 • הערכת סיכונים לקביעת מרחקי הפרדה בין מקורת סיכון המכילים חומרים מסוכנים לרצפטורים ציבוריים בהליכי תכנון, במצב קיים.
 • הערכת סיכונים בגישה כמותית – הסתברותית.
 • הערכת סיכונים בגישה איכותית – דטרמיניסטית.
 • הכנה ועריכה של תוכנית ניהול סיכונים – לעמידה בדרישות רשויות הגנת הסביבה.

 

ניהול בטיחות תהליכית – PSM

 • ניתוח סיכונים תהליכי – נס"ת.
 • ניתוח סיכונים בשיטת HAZOP – ניתוח סיכונים ותפעול.
 • ניתוח מה יקרה אם? – What if?.
 • ניתוח סיכונים בשיטות נוספות, כגון: FTA, ETA, FMEA.
 • ניתוח סיכונים ואמינות למערכות מכשור בטיחות – SIS Safety Instrumented System.
 • הכנה ועריכה של תוכנית ניהול בטיחות – לעמידה בדרישות תקנות הבטיחות – מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

 

סקירת סיכונים – יעוץ בטיחות וסיכונים

 • ביצוע יעוץ בנושא בטיחות וסקירת סיכונים עבור מערכות גז טבעי.
  • יועץ לתמ"א 37 למשק הגז הטבעי.
  • מערכות קבלה – תחנת קבלה אשדוד, אסדת קידוח.
  • מערכת הולכה – תחנות הפחתת לחץ ומנייה, תחנות הגפה.
  • מערכת חלוקה – יעוץ וליווי חברות חלוקה גז טבעי. הסבה של מפעלים לגז טבעי.
  • תחנות כוח: הפעלה בגז טבעי ודלק חלופי – עבור חברת חשמל (חח"י) וחברות פרטיות (IPP).
 • תשתיות אנרגיה: חשמל, דלק, גפ"מ וגז טבעי.
 • תחנות כוח: מחזור משולב, תרמו סולריות, מנוע גז.
 • גז פחמימני מעובה (גפ"מ): מסוף גפ"מ, אחסון גפ"מ,
  יועץ תמ"א 32 למשק הגפ"מ.
 • אמוניה: מיכלי אחסון, מתקני קירור במפעלי מזון, בתי קירור לאחסון מזון, הערכות לרעידות אדמה.

 

בטיחות תהליכית

 • תוכנית ניהול סיכונים, תיק מפעל, סיוע בבקשה להיתר רעלים, הערכת סיכונים לחומרים מסוכנים.
 • הכנת תוכניות ניהול סיכונים לעמידה בדרישות – המשרד להגנת הסביבה.
 • תוכנית ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית, ניתוח סיכונים לתהליכי עבודה, ניתוח סיכונים תהליכי, ניתוח מערכות מכשור בטיחות (SIS/SIL) ועוד.
 • הכנת תוכניות ניהול בטיחות, לעמידה בדרישות – מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה.

 

בטיחות אש

 • ביצוע הערכת סיכוני שריפה.
 • הכנת דוחות בטיחות אש כמענה לדרישות הרשות הארצית לכבאות והצלה.
 • הכנת תוכנית בטיחות אש למתקנים ומפעלים, כולל סידורי בטיחות בפני אש.
 • תכנון עקרוני של מערך בטיחות אש, כולל תוכנית בטיחות אש (בהתאם לתקנות התכנון והבניה) ונספח תיאור אמצעים לבטיחות אש (בהתאם להנחיות כבאות והצלה).
 • יעוץ בנושא חומרים מסוכנים ודרישות אמצעי בטיחות אש בהתאם להוראות נציב כבאות והצלה, תקינה בישראל ותקני NFPA.
 • יעוץ בנושא מניעת שריפה, סידורי בטיחות, חקירות שריפה וחומרים מסוכנים.

 

הדרכות וקורסים

 • ניתוח סיכונים תהליכי.
 • מובילי צוות ניתוח סיכונים.
 • הנדסת בטיחות במתקנים תהליכיים.
 • עקרונות בטיחות תהליכית ומניעת שריפות.
 • מבוא לאווירה נפיצה – הכשרת עובדי אחזקה.
 • סיכוני חשמל סטטי – עקרונות ויישום.