ניתוח סיכוני אבק

ניתוח סיכוני אבק הוא כלי המשמש לשיפור בטיחות המתקן על ידי זיהוי סיכוני אבק דליק. סקירה של מערכות המתקן ושל התהליכים במתקן מסייעת לזיהוי גורמי סיכון אפשריים להכנת תוכנית למזעור או לצמצום הסיכונים.

פיצוצי אבק הם סכנה רצינית בתעשייה התהליכית. אירועי פיצוץ של אבק גורמים להפסדים ולנזק במקרים החמורים.

ניתוח סיכוני אבק מבוצע על מנת לבחון את רמת הסיכון במתקן ולהמליץ על אמצעי בטיחות לתהליכים הכוללים אבק דליק.


ניתוח סיכוני אבק:

  • זיהוי אזורי סיכון לאווירה נפיצה בהם קיימת אפשרות לפיצוץ אבק.
  • ניתוח מקורות סיכון לאבק דליק במתקן.

 

בקרת סיכונים:

  • המלצות לאמצעי בטיחות והגנה.
  • תוכנית ליישום המלצות.
  • תוכנית בדיקה תקופתית של אמצעי בטיחות והגנה.

 

ניתוח סיכונים לאבק נדרש בהתאם לתקינה הצפון אמריקאית – NFPA:

  • תקינה חדשה משנת 2016 – תקן של יסודות אבק דליק 652 NFPA.
  • התקן דורש ביצוע ניתוח סיכונים לתהליכי למערכות אבק – DHA.
  • התקן הינו רטרואקטיבי – גם למערכות קיימות עם סיכוני אבק.