סיווג אזורי סיכון

סיווג אזורי סיכון לאווירה נפיצה 

Hazardous Area Classification - סיווג אזורי סיכון הוא שיטה למניעת הימצאות מקורות הצתה בקרבת מערכות אשר עלולות להתלקח. הצתה או התפוצצות עלולות להתרחש בחלל סגור בו נוצרת אווירה נפיצה בנוכחות מקור הצתה בעל אנרגיה מספקת. אמצעי בטיחות מתאימים יכולים להקטין את ההסתברות שציוד חשמלי יהפוך למקור הצתה.


סיווג אזורי סיכון:

  • בהתקנת מתקנים וציוד חשמליים באזורים בהם קיים סיכון לאווירה נפיצה (גזים, אדים, אבק בריכוז ובכמות מזיקה) יש לנקוט באמצעים להקטנת ולצמצום הסיכון, זאת על מנת למנוע הצתה מניצוץ חשמלי.
  • התקנים הרלוונטיים קובעים מהם הכללים להתקנה בטוחה של מתקני חשמל באזורים מסוכנים בהם נוצרת אווירה נפיצה - בסביבת גזים או אדים דליקים או נפיצים, אווירה נפיצה בסביבת אבק.
  • סיווג אזורי סיכון עוסק בהגדרה של מרחקי הבטיחות בהם נדרשת התקנת ציוד חשמלי מוגן פיצוץ. כל מתקן חשמלי הפועל באווירה נפיצה חייב להיות מהסוג המונע התפוצצות, המתקן יהיה מותאם לתקן ישראלי ת"י 60079 על כל חלקיו.
  • סיווג אזורי סיכון מגדיר מהם אזורים מסוכנים בהם יש להתקין ציוד מוגן התפוצצות, בהתאם לתקן ת"י 60079 חלק 10.1 לגזים, או חלק 10.2 לאבק.

תרשים: אזורי סיכון