פרסומים וכנסים

למזער את הסכנה, חשמל סטאטי ותכנון הנדסי בתעשייה הכימית.

יוסי ובר, ובר הנדסת בטיחות בע"מ.
כימיה גיליון 82 , 2007.

חשמל סטאטי ותכנון הנדסי בתעשייה הכימית

השלבים בזיהוי סכנות החשמל הסטאטי, והדרכים להפחתת הסיכון ומניעת פריקתו.
מהנדס יוסי ובר
תעשיות - עיתון לתעשייה ולמפעל, גיליון מס 107.

שיפור הגישה לניתוח סיכונים תהליכי ותכנון מערכות מכשור בטיחות

יוסי ובר, ובר הנדסת בטיחות בע"מ.
הכנס הבינלאומי של העמותה למכשירנות ובקרה בנושא :תקני בטיחות פונקציונאלית IEC61508 ו-IEC61511.

השגת בטיחות מוטמעת בתעשייה התהליכים

יוסי ובר, ובר הנדסת בטיחות בע"מ.
כנס "מניעת אווירה דליקה/נפיצה ופיקוח על מטענים אלקטרוסטאטיים למניעת תאונות", כפר המכבייה יולי 2007.

למידה ארגונית: איכות חיץ בטיחות.

יוסי ובר, ובר הנדסת בטיחות בע"מ.
הכינוס הלאומי השמיני של האיגוד הישראלי לאיכות, תל-אביב, נובמבר 2005.

התנהגות העובד ובטיחותו: ניתוח טעות אנוש – נתיב חמקני.

יוסי ובר, ובר הנדסת בטיחות בע"מ.
הכינוס הלאומי השמיני של האיגוד הישראלי לאיכות, תל-אביב, נובמבר 2005.

הערכת סיכונים בתעשייה: יישום שיטת ניתוח עץ אירוע ודיאגרמת חיץ בטיחותי בתעשייה הכימית.

יוסי ובר, ובר הנדסת בטיחות בע"מ.
הכנס הארצי ה-11 לבטיחות, גיהות ולבריאות בתעסוקה, ירושלים, מאי 2004 .

השוואה בין שיטות להערכת סיכונים תהליכיים לתכנון שימושי ויעודי קרקע.

יוסי ובר, ובר הנדסת בטיחות בע"מ.
כנס ל"ח של האגודה הישראלית להנדסה כימית, חול המועד סוכות תשס"ב, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע, אפריל 2002.

ניתוח סיכונים – מיכל אחסון תסנין
Hazard analysis - Filtrate Storage Tank

Joseph Weber, Benjamin Sagiv – Israel
12th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries, Edinburgh, UK, May 2007.

פיצוץ מיכל אחסון תסנין
Explosion of Filtrate Storage Tank

J. Weber, Weber Safety Engineering Ltd., Israel, B. Sagiv
Ninth International Symposium of the ISSA Research Section Nice, France, March 2006

A comparison of deterministic and probabilistic risk Assessment Methodologies for Land Use Planning.

J. Robert Taylor, DK; Y. Weber, IL.
10th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process
Industries, Stockholm, Sweden, June 2001

השוואה בין הערכת סיכונים דטרמיניסטית להסתברותית

J.R. Taylor, Taylor Associates, Denmark
Y. Weber, Ludan Engineering Ltd, Israel
2002 Seveso II Conference: Major Industrial Hazards in Land-Use Planning. Lille, France,
February 2002

מודל פיזור משחרור גז מעובה במתקן וקווי צנרת
Dispersion Modeling in Terrain for Liquefied Gas Release form Plant and pipelines

J. R. Taylor, Taylor Associates ApS; Y. Riezel, Oil Refineries Limited; Y. Weber, Ludan Engineering
Co. Ltd. CCPS International Conference & Workshop on Modeling the Consequences of Accidental
Releases of Hazardous Materials. San Francisco, California, October 1999