תוכנית לניהול בטיחות

תוכנית לניהול בטיחות נדרשת על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תכנית לניהול הבטיחות) התשע"ג – 2013. מטרת תקנות אלו לקבוע ביצוע תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה. זאת על מנת למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית. ניתוח סיכונים תהליכי מהווה מרכיב מרכזי בשמירה על בטיחות צוות העובדים ועל הגנת הסביבה.