תוכנית ניהול סיכונים

תוכנית ניהול סיכונים למניעת תקריות חומרים מסוכנים נדרשת ע"י המשרד להגנת הסביבה – במסגרת תנאים להיתר רעלים, במקרים של קרבה מסוכנת בין מפעלים המשתמשים בחומרים מסוכנים לבין ריכוז אוכלוסייה.

תוכנית ניהול סיכונים במתכונת הנדרשת לפעילות במפעל כוללת ריכוז נהלי בטיחות בשגרה וחירום, מבנה ארגוני בטיחותי, ניתוח סיכונים עבור תהליכים כימיים ופירוט מערכות בטיחות והגנה.

הכנת תוכנית ניהול סיכונים מתבצעת בהתאם להנחיות מדריך לניהול סיכונים ממקורות סיכון נייחים של המשרד להגנת הסביבה.

 תוכנית למניעת תקריות ושלבי הפחתת סיכונים עבור חומרים מסוכנים:

  • אחסון חומרים מסוכנים במכלים או במארזים ייעודיים.
  • בדיקה תקופתית לשלמות הציוד.
  • הערכת סיכונים לחישוב מרחקי הפרדה ממקורות סיכון
  • פירוט נהלי התפעול.
  • מערכות הגנה למניעה ולטיפול בשפך או בדליפה.
  • מערכות גילוי וזיהוי אש.
  • המלצות לשינויים לשיפור הבטיחות.
  • הדרכות לעובדים.