תחומי התמחות

ובר הנדסת בטיחות 2002 - עד היום. בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים.

 

ניתוח סיכונים תהליכי – PHA.

 • ניתוח סיכונים ותפעול – HAZOP.
 • ניתוח מה יקרה אם? WHAT IF.
 • ניתוח סיכונים לתהליכי עבודה.
 • ניתוח סיכונים בשיטות נוספות: ETA; FTA; FMEA וכדומה.
 • ניתוח סיכונים למטלות – JSA.

 

הערכת סיכונים לתהליכים כימיים.

 • הערכת סיכונים כמותי – הסתברותי.
 • הערכת סיכונים איכותי – דטרמיניסטי.
 • הערכת סיכונים לחישוב מרחקי הפרדה.
 • הערכת סיכוני שריפה.
 • הערכת סיכונים להערכות לרעידות אדמה, במסגרת הערכות ושיפור עמידות מפעלים לרעידות אדמה.

 

יעוץ בהנדסת בטיחות.

 • אחסון וטיפול בחומרים מסוכנים.
 • הכנת תוכנית לאחסון חומרים מסוכנים.
 • הנחיות למערכות כיבוי אש, תוכנית בטיחות אש.
 • הכנת בקשה להיתר רעלים.
 • הכנת תיק מפעל.

 

שימוש בתוכנות ייעודיות – בטיחות תהליכית.

 • QRAPro® – תוכנה ייעודית לחישוב הערכת סיכונים כמותית, כולל הצגת מעגלי סיכון.
 • ALOHA® – תוכנה לחישוב מרחקי השפעה מתקריות חומרים מסוכנים.
 • HAZEX® –  תוכנה ייעודית לניהול ישיבות ניתוח סיכונים, כולל הצגת דיאגרמות חיץ בטיחות SBD.
 • PHAWorks® – תוכנה ייעודית לניהול ישיבות צוות ניתוח סיכונים, שימוש בשיטות שונות לניתוח סיכונים