תעשיות רוקחות

חברת ובר הנדסת בטיחות בע"מ מספקת שירותי יעוץ הנדסי בנושא בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים למגוון של תעשיות, מתקני, תשתיות ושירותים.

ובר הנדסת בטיחות בע"מ מציעה למפעלי תעשיית הרוקחות מגוון שירותים בנושא בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים.

לחברה יש ניסיון רב בנושא בטיחות תהליכית והכנת סקירת סיכונים במתקנים ובתהליכים ליצור חומרי גלם פעילים בתעשיות הרוקחות.

 • הכנת תוכנית ניהול סיכונים לארגון, הדרכה ויישום בנושא בטיחות תהליכית.
 • מיקום מתקנים – בחינת רמת הסיכון לסביבה ולציבור.
 • סיור מבדק בטיחות במתקן יצור – זיהוי סכנות וסיכונים בעבודה ובציוד.

 

סקירת סיכונים בתעשיות רוקחות.

 • יצור כימיקלים לתעשיית הרוקחות.
 • מתקנים ליצור חומרי גלם פעילים.
 • מתקני יצור רציפים, מנתיים וחצי-מנתיים.
 • בחינת תהליכים במעבדה, במתקן חצי-חרושתי.
 • מתקנים לתהליכים במחקר ופיתוח.
 • הכנת סקירת סיכונים למתקנים חדשים.
 • הכנת סקירת סיכונים לתהליך חדש במתקן קיים.

השירותים שלנו לתעשיות רוקחות

 • הערכת סיכונים לחומרים מסוכנים.
 • ניתוח סיכונים תהליכי למערכות יצור.
 • סיווג אזורי סיכון לאווירה נפיצה – אבק, גזים.
 • ניתוח סיכוני חשמל סטטי.
 • חוות דעת בנושא בטיחות תהליכית