תשתיות ושירותים

חברת ובר הנדסת בטיחות בע"מ מספקת שירותי יעוץ הנדסי בנושא בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים למגוון של תעשיות, מתקני, תשתיות ושירותים.

ובר הנדסת בטיחות בע"מ, מובילה בתחום בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים למערכות מתקנים הנדסיים – תשתיות ושירותים.

 

אנו ערוכים למתן פתרונות בנושא בטיחות תהליכית בהקמת מתקנים חדשים, בשינויים במתקנים קיימים, לעמידה בדרישות הרשויות בהתאם לשינויים בתקינה ובתקנים.

 • חברות תשתיות ושירותים נדרשים לעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה ורשויות נוספות.
 • מתן שירותים בהנדסת בטיחות למתקנים הנדסיים, תוואי קווי צנרת וחוות מיכלים.

 

מתקני תשתיות ושירותים.

 • חוות מיכלי דלק.
 • מסופי דלק.
 • תוואי צנרת בין מתקנים.
 • תחנות שאיבה בקווי צנרת.
 • תחנות גז טבעי.
 • מתקני מים.
 • תחבורה - דרכים ומסילות רכבת.
 • נמלי ים – חומרים מסוכנים.

השירותים שלנו למתקני תשתיות ושירותים

 • הערכת סיכונים למסופים ומתקנים.
 • חישוב מרחק הפרדה מחוות מכלים.
 • ניתוח סיכונים תהליכי למתקנים הנדסיים.
 • סיווג אזורי סיכון לאווירה נפיצה – גזים.