ניתוח סיכוני חשמל סטטי

  • במתקני תעשייה בתנאי אווירה נפיצה עלולה להתרחש פריקה של חשמל סטטי שתגרום לשריפה ופיצוץ. סיכוני חשמל סטטי נפוצים בתהליכים ובמתקנים רבים וגורמים לתאונות רבות בתעשייה התהליכית ובענפים אחרים. ובר הנדסת בטיחות מספקת כלים לזיהוי פריקת חשמל סטטי ופתרונות למזעור רמת הסיכון. ניתוח סיכוני חשמל סטטי מבוצע בהתאם לתקינה ונדרש לביצוע על-ידי הרשויות השונות.


 ניתוח סיכונים – חשמל סטטי.

  • בכל תהליך נאתר את המקור ואת האופי של סיכוני חשמל סטטי.
  • נאפיין סוגים שונים של פריקת חשמל סטטי (ESD).
  • נאפיין סיכוני הצתה מפריקת חשמל סטטי באווירה נפיצה.
  • נבצע ניתוח הממצאים בהתאמה לתקן ישראלי – ת"י 60079 חלק 32.
  • נפיק רשימת פערים בין המצוי לנדרש בתקינה.
  • נמליץ על אמצעים להפחתת סיכוני חשמל סטטי, אמצעי בטיחות והגנה למזעור הסיכון.

הפורום הישראלי לחשמל סטטי

  • הפורום הישראלי לחשמל סטטי פועל במסגרת אגודת מהנדסי כימיה וכימאים, כפורום מקצועי, העוסק בסיכוני חשמל סטטי בתעשייה ובשיטות להתמודדות עם סיכונים אלו.
  • יוסי ובר חבר בהנהלת הפורום הישראלי לחשמל סטטי.