מגדלור אפריל 2018

שמירה על רמת ספקנות ותחושת פגיעות היא מאפיין חשוב בתרבות בטיחות תהליכית.

  • אל תגיד – "לי זה לא יקרה", תמיד אירוע או תאונה עלולים להתרחש.
    כמו בכביש גם כן במתקן תעשייתי.
  • חובה להימנע משאננות, באם ביצועי העבר בתחום תפעול ובטיחות תהליכית טובים, חובה להמשיך ולשמור על מידה מסוימת של פגיעות וספקנות.
  • זכור תמיד את אירועי העבר החמורים, כולל הלקחים לאמצעי בטיחות ונהלי בטיחות למניעתם.