ובר הנדסת בטיחות - תעשייה בראש שקט.

ובר הנדסת בטיחות - תעשייה בראש שקט.

בטיחות תהליכית, הערכת סיכונים, ניתוח סיכונים, חומרים מסוכנים, תעשייה תהליכית, אנרגיה ותשתיות

ובר הנדסת בטיחות בע"מ חברה פרטית אשר עוסקת במתן שירותי יעוץ הנדסי בנושא בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים, הערכת סיכונים וניתוח סיכונים תהליכי. 

מנכ"ל – יוסי ובר, מהנדס יועץ מומחה בנושא חומרים מסוכנים, בטיחות תהליכית, הערכת סיכונים וניתוח סיכונים תהליכי.

ובר הנדסת בטיחות בע"מ מקנה תחום רחב של שירותי יעוץ בנושא בטיחות תהליכית, החל בביצוע סקירת סיכונים  ועד תמיכה להנהלת חברות בהכנת תוכנית ניהול סיכונים.

לפרטים נוספים

אנו עובדים עם מגוון רחב של תעשיות

תעשייה כימית

תעשייה פטרוכימית

תעשיות רוקחות

תעשיות מזון

תעשיות ביוטכנולוגיה

אנרגיה ותחנות כוח

מערכות גז טבעי

מתקני גפ"מ

מתקני אמוניה

תשתיות ושירותים

ובר הנדסת בטיחות בע"מ מובילה בתחום יעוץ הנדסת בטיחות, אשר מאפשר לארגונים קטנים כגדולים להטמיע את עקרונות ניהול בטיחותי בארגון.

ובר הנדסת בטיחות בע"מ מציעה למפעלי תעשייה כימית, מפעלי תעשייה ומתקנים הנדסיים, מגוון שירותים בנושא בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים.

לפרטים נוספים

ובר הנדסת בטיחות בע"מ, מובילה בתחום יעוץ הנדסת בטיחות, מקדמת את עקרונות ניהול בטיחותי בארגון, במפעל ובמתקן.

ובר הנדסת בטיחות בע"מ מציעה למפעלי תעשייה הנפט והגז מגוון שירותים בנושא בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים.

לפרטים נוספים

ובר הנדסת בטיחות בע"מ מציעה למפעלי תעשיית הרוקחות מגוון שירותים בנושא בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים. לחברה יש ניסיון רב בנושא בטיחות תהליכית והכנת סקירת סיכונים במתקנים ובתהליכים ליצור חומרי גלם פעילים בתעשיות הרוקחות.

לפרטים נוספים

ובר הנדסת בטיחות בע"מ, מובילה בתחום יעוץ הנדסת בטיחות, מקדמת את עקרונות ניהול בטיחותי במפעלים ומתקנים בתעשיית המזון.

ובר הנדסת בטיחות בע"מ מציעה למפעלי תעשיית המזון מגוון שירותים בנושא בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים.

לפרטים נוספים

ובר הנדסת בטיחות בע"מ, מובילה בתחום יעוץ הנדסת בטיחות, מקדמת את עקרונות ניהול בטיחותי במתקנים בתעשיית הביוטכנולוגיה.

אנו עורכים סקירת סיכונים בתעשיות ביוטכנולוגיה – במטרה להבטיח רמת בטיחות גבוהה, להגן על העובדים ולשמור על הסביבה. בתעשיות ביוטכנולוגיה קיימים סיכונים מחומרים מסוכנים, סיכונים בעבודה בחדרים נקיים.

לפרטים נוספים

ובר הנדסת בטיחות בע"מ, מובילה בתחום סקירת סיכונים למערכות אנרגיה ותחנות כוח. ניסיון רב שנים בתכנון והקמה של תחנות כוח, כמהנדס פרויקט בבתי זיקוק לנפט, מהנדס מכשור ובקרה בחברת החשמל.

אנו עורכים סקירת סיכונים למתקני אנרגיה ותחנת כוח, בשלב תכנון ראשוני להשלמת דרישות תסקיר השפעה על בסביבה, בשלב התכנון המפורט ועד שלב המוכנות להפעלה.

לפרטים נוספים

ובר הנדסת בטיחות בע"מ, מובילה בתחום סקירת סיכונים למערכות גז טבעי. הגז הטבעי מהווה מקור אנרגיה נקי המשמש כדלק לתחנות כוח, מפעלי תעשייה גדולים וקטנים – תעשייה, חקלאות ושירותים.

גז טבעי מופק ממאגרים גז טבעי ישראליים, הגז הטבעי משונע בצנרת במצב גזי, מהבאר ועד המבער.

לפרטים נוספים

ובר הנדסת בטיחות בע"מ, מובילה בתחום סקירת סיכונים למערכות מתקני גז פחמימני מעובה.

לחברה יש ניסיון במתן שירותי בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים למתקני ומסופי גפ"מ, בשלב התכנון הראשוני, בשלב התכנון המפורט, למתקנים חדשים ולמתקנים קיימים.

לפרטים נוספים

ובר הנדסת בטיחות בע"מ, מובילה בתחום בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים במתן פתרונות למתקני אמוניה. אמוניה אל-מימית משמשת במתקני דשנים, בבתי קירור ובתעשיית המזון.

לפרטים נוספים

ובר הנדסת בטיחות בע"מ, מובילה בתחום בטיחות תהליכית וסקירת סיכונים למערכות מתקנים הנדסיים – תשתיות ושירותים. אנו ערוכים למתן פתרונות בנושא בטיחות תהליכית בהקמת מתקנים חדשים, בשינויים במתקנים קיימים, לעמידה בדרישות הרשויות בהתאם לשינויים בתקינה ובתקנים.

לפרטים נוספים
מקהל לקוחותנו ושיתופי פעולה
פריגת
קוקה קולה
קרלסברג
קבוצת אסם
קבוצת שטראוס
קבוצת תנובה
פניציה תעשיות זכוכית שטוחה
פלוריסטם בע"מ
סאסאטק
קו צינור אילת אשקלון בע"מ
תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
קבוצת בז"ן
דלק פי גלילות
דלק גז טבעי
סופר אנ.ג'י. חברה לחלוקת גז טבעי בע''מ 
נגב גז טבעי בע"מ
נגב גז טבעי דרום בע"מ
נתיבי גז טבעי לישראל בע"מ
פז שמנים וכימיקלים
פז שירותי תעופה
פז בית זיקוק אשדוד בע"מ
שיכון ובינוי אנרגיה מתחדשת
דליה אנרגיות כוח בע"מ
דוראד אנרגיה בע"מ
רמת נגב אנרגיה בע"מ
אשדוד אנרגיה בע"מ
אלון מרכזי אנרגיה גת בע"מ
דור אלון גז
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ
סולבר מוצרי חלבון בע"מ
מעבדות שרון בע"מ
חד אסף תעשיות בע"מ
גבעות עולם חיפושי נפט
פרוטרום תעשיות בע"מ
ביוטכנולוגיה כללית (ישראל) בע"מ
אבן קיסר
ורדיס סביבה
אקוסול - פתרונות אקולוגיים ישראל בע"מ
טבע תשעיות פרמצבטיות בע"מ
אלקון מרכז מיחזור בע"מ
דור כמיקלים בע"מ
אדמה מכתשים בע"מ
גלעם
עוף עוז
חברת החשמל לישראל
מילובר מכון תערובת
אמישראגז
פזגז
סופרגז
נובל אנרג'י
קבוצת כיל
תרו תעשייה רוקחית בע"מ
נייר חדרה בע"מ
סופרגז טבעי CNG
טמבור
מפעלי ים המלח בע"מ
כימדע כימיקלים עדינים בע"מ
נשר מפעלי מלט ישראלים

בטיחות תהליכית, זיהוי ניתוח והערכה של סיכונים

  • סקירת סיכונים הוא כלי למניעת סיכונים ואבטחת הבטיחות בתהליכים כימיים בהם מעורבים חומרים מסוכנים. סקירת הסיכונים משמש לזיהוי סכנות וסיכונים, אפיון אירועים, ניתוח תרחישים והערכת הנזק.
    ביצוע סקירת סיכונים ויישום המסקנות וההמלצות, מביא להקטנה ומזעור הסיכונים לאדם, סביבה ורכוש ולשיפור האיכות, האמינות והנצילות של המתקנים והציוד. אנו מבצעים את משימות בטיחות תהליכית, זיהוי ניתוח והערכה של סיכונים במתקנים תהליכיים ובתהליכי עבודה.
לפרטים נוספים